Design Sprint ja MVP Produalille

Produal Oy halusi kehittää uudelle Produal Proxima® Wireless-palvelulleen visualisointityökalun, joka mahdollistaa eri sidosryhmille helppokäyttöisen ja mielenkiintoisen tavan tutustua Proxima® Wireless-järjestelmän MESH-verkkoon ja sen keräämään tietoon.

design sprint produal

Tiedon visualisointi houkuttelevaan muotoon

Produalin tarvitseman uuden työkalun tehtävänä oli toimia ammattilaiskäytössä havainnointi- ja seurantatyökaluna sekä herättää myös kuluttajan mielekiinto rakennusautomaatiolle uuteen MESH-verkkoteknologiaan ja sen tarjoamiin mahdollisuuksiin.

Vaatimuksien monipuolisuuden vuoksi Design Sprint päätettiin toteuttaa osittain useamman eri viikon ajalla ja mukaan yhdistettiin myös pienimuotoisen Minimum Viable Productin (MVP) toteutus. Vaikka normaalisi Design Sprint on hyvä pyrkiä toteuttamaan yhden viikon aikana, on joissakin tapauksissa on parempi luoda mukautettu toimintasuunnitelma toteutukselle.

"Isojen kokonaisuuksien kanssa työskennellessä on ajoittain hankalaa pystyä kartoittamaan palveluiden kriittisimmät ominaisuudet. Kehityssprintissä Mediapilven kanssa onnistuimme kirkastamaan palvelun kokonaiskuvan ja saamaan toimivia tuloksia nopeasti."
Antti Salli, Product manager, Produal Oy

Palvelun toimivuus välittömästi esille

Toteutusta lähdettiin jalostamaan yhdessä Produalin kanssa eteenpäin Design Sprint periaatteita noudattaen. Perinteiseen ideointiin verrattuna pystyimme tuottamaan Design Sprintin avulla selkeämpiä tuloksia, sillä jokaisella kehityssprintin vaiheella oli määritelty kulku ja tavoitteet.

Kehityssprintin lopputuloksena luotiin prototyyppi visualisointityökalusta, jonka avulla palvelun käyttäjät pystyivät nopeasti ja selkeästi muodostamaan kuvan kerätystä tiedosta ja verkon toiminnallisuudesta.

Palaute- ja jatkokehityskierto käyntiin

Kehityssprintti saatiin vietyä maaliin tehokkaasti aikataulun mukaisesti. Onnistuimme selvittämään palvelun kriittisimmät ominaisuudet ja kirkastettua kuinka palvelumallia olisi mahdollista kehittää eteenpäin tulevaisuudessa. Mediapilvelle palkitsevinta oli kohderyhmän välitön viesti siitä, että kehitetty malli oli kiinnostava ja toimiva.

design sprint produal finnbuild

Kehityssprintin lopputulos oli esillä vuoden 2018 Finnbuild-messuilla, jossa Produal Proxima® -ratkaisu sai maininnan yhtenä FinnBuild-messujen mielenkiintoisimmista Highlights-tuotteista.

Aletaanko rakentamaan uutta?

Jos mielenkiintosi heräsi, niin jätä sähköpostisi allaolevaan kenttään tai laita postia osoitteeseen info@mediapilvi.fi