Visit Leppävirta

Visitleppavirta.fi sivu kerää yhteen Leppävirran kaupat, majoitus-, ruokailu- ja tapahtumapalvelut.

Projektissa uudistettiin käytössä olevat matkailun -sivustot omaksi kokonaisuudeksi. Järjestelmää päivitettiin visuaalisesti ja markkinoinnillisesti vastaamaan nykyaikaista ja tarvelähtöistä näkökulmaa.